مرکز آموزش فنی و حرفه ای خمین

برگزاری دروه آموزشی نگهداری از خودرو

به مناسبت 6 مرداد روز کار آفرینی و آموزشهای فنی و حرفه ای یک دوره آموزشی کوتاه مدت اصول نگهداری و سرویس خودرو بصورت رایگان جهت کارکنان ادارات شهرستان و عموم همشهریان عزیز  در تاریخ 1393/05/12 برگزار خواهد گردید .برخی از موضوعات قابل بحث شامل موارد زیر میباشد. زمان مناسب برای تعویض روغن و فیلترها انتخاب صحیح نوع روغن موتور انتخاب تایر مناسب جهت ...

دریافت گواهینامه اعتبار سنجی مرکز برادران خمین

مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران خمین موفق به دریافت گواهینامه اعتبار سنجی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گردید . با توجه به تاکید قانونی بر اساس ماده 21 قانون برنامه پنجم توسعه اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی مبنی بر ضرورت اعتبار سنجی و رتبه بندی مراکز آموزش فنی و حرفه ای کشور و با انجام ...

بازدید سرپرست اداره آموزش از مراکز برادران و خواهران

صبح روز شنبه برابر با 10 خردادماه سرپرست اداره آموزش آقای مهندس شاه محمدی به همراه کارشناسان اداره امور عمومی ،آموزشگاههای و امور مالي از مرکز برادرا ن و خواهران خمین بازدید نمودند. بازديد از واحد آموزش و وضعيت برگزاري دوره هاي آموزشي در كارگاههاي ثابت ، امور مالي ، اداري و آموزشگاههاي آزاد توسط كارشناسان مربوطه از اقدامات ...