مرکز آموزش فنی و حرفه ای خمین

بزرگداشت هفته دولت در مراکز فنی و حرفه ای خمین

بمناسبت هفته دولت ، جشن هفته دولت در مرا كز آموزش فني و حرفه اي خمين برگزار گرديد. در اين مراسم كه بصورت جداگانه در مراكز برادران و خواهران برگزارو در خصوص فعاليتهاي صورت گرفته و همچنين فعاليتها و برنامه هاي آتي بحث و تبادل نظر شد. همچنين از تعدادي از همكاران كه فعاليتهاي ويژه اي داشتند با اهداي لوح ، و ...

برگزاری جلسه اداری آموزشی مرکز با حضور مدیر کل و معاون اداری پشتیبانی

با حضور مدير كل و معاون اداري پشتيباني و همكاران مركز ، جلسه اداري آموزشي در مركز برادران برگزار گرديد. در اين جلسه مهم ترين مسائل ، مشكلات و همچنين نظرات همكاران به استحضار مدير كل محترم رسانده شد. ايشان همچنين ضمن تشكر از زحمات كليه همكاران به ويژه در برپايي جشن اشتغال و نمايشگاه آن ، مواردي از جمله ...

برگزاری جشن اشتغال و نمایشگاه محصولات آموزش های فنی و حرفه ای

بمناسبت آغاز هفته دولت ، و با حضور در جلسه شوراي اداري شهرستان جشن اشتغال 115 نفر از كار آموزان مراكز آموزش فني و حرفه اي شهرستان خمين برگزار گرديد. همچنين به منظور اطلاع رساني و نمايش محصولات و دستاوردهاي آموزش فني و حرفه اي خمين نمايشگاهي در مقابل سالن جلسات فرمانداري تشكيل گرديد. استاندار و فرماندار خمين به همراه مدير ...

برگزاری کلاس آموزشی آشنائی با آخرین قوانین راهنمائی و رانندگی

با حضور کارشناس راهنمائی و رانندگی شهرستان خمین یک دوره آموزش قوانین جدید راهنمائی و رانندگی ویژه کارکنان مراکز خواهران و برادران  برگزار گردید. در این دوره آموزشی جناب سرهنگ بهشتی کارشناس راهنمائی و رانندگی آخرین تغییرات در قوانین راهنمائی و راننگی را تشریح نمودند. ایشان سه نکته اساسی را سر لوحه رانندگی قلمداد نمودند و بیان نمودند چنانچه رانندگان ...