مرکز آموزش فنی و حرفه ای خمین

برگزاری جلسه مشترک با نمایندگان کارفرمایان

جلسه مشترکی با حضور نمایندگان کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان مرکزی ، اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، اداره تامین اجتماعی و آموزش فنی و حرفه ای در محل اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خمین برگزار گردید . در این جلسه آقای مهندس شاه محمدی رئیس اداره آموزش اداره کل در خصوص تعامل سازمانها و ادارت ...

انعقاد تفاهم نامه با فرماندهی نیروی انتظامی خمین

مرکز آموزش فنی و حرفه ای و نیروی انتظامی شهرستان خمین نسبت به انعقاد تفاهم نامه ای جهت تسهیل در انجام وظایف محوله امضاء نمودند . بر اساس این تفاهم نامه آموزش های مورد نیاز کارکنان و کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه ای با استفاده از کارشناسان مجرب نیروی انتظامی برای پیشگیری از وقوع جرایم ، اعتیاد به مواد ...

بزرگداشت هفته دولت در مراکز فنی و حرفه ای خمین

بمناسبت هفته دولت ، جشن هفته دولت در مرا كز آموزش فني و حرفه اي خمين برگزار گرديد. در اين مراسم كه بصورت جداگانه در مراكز برادران و خواهران برگزارو در خصوص فعاليتهاي صورت گرفته و همچنين فعاليتها و برنامه هاي آتي بحث و تبادل نظر شد. همچنين از تعدادي از همكاران كه فعاليتهاي ويژه اي داشتند با اهداي لوح ، و ...

برگزاری جلسه اداری آموزشی مرکز با حضور مدیر کل و معاون اداری پشتیبانی

با حضور مدير كل و معاون اداري پشتيباني و همكاران مركز ، جلسه اداري آموزشي در مركز برادران برگزار گرديد. در اين جلسه مهم ترين مسائل ، مشكلات و همچنين نظرات همكاران به استحضار مدير كل محترم رسانده شد. ايشان همچنين ضمن تشكر از زحمات كليه همكاران به ويژه در برپايي جشن اشتغال و نمايشگاه آن ، مواردي از جمله ...